اطلاعیه, خبر

۱۰December of each year as Human Rights Day!  

10

دهم۱۰دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد !
İnsan Haklary Günü Gutly Bolsyn
دنیایی بدون جنگ، زندگی مسالمت امیز، هیچ قدرتمندی ضعیفی را تحت فشار نگذارد، نداشتن برتری هیچ نژادی بر دیگری،نسل کشی ها، شکنجه ها، دنیایی بدون ظلم، پایه مال نشدن حقوق انسانی و زندگی آزاد برای هر انسان را آرزومندیم. احترام به حقوق پایه و آزادی هر شخص، قبول شده به عنوان قانون برتر، نبود نقض حقوق انسانی، درحسرت سرزمینی هستیم بدور از تبعیض و با ادعای ازادی اش. درمیان این احساس مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا، دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر را برتمام انسان های جهان وملتمان گرامی میدارد.
۱۰December of each year as Human Rights Day!
۱۰-njy Oktobyr Dünyä İnsan Haklary Güni Kutlu Bolsyn !
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
۱۰.۱۲.۲۰۱۶- ۲۰.۰۹.۱۳۹۵

mustafa-akhond

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم