اطلاعیه, خبر

۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد !

102

 

 ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد !

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد !
دنیایی بدون جنگ، زندگی مسالمت امیز، هیچ قدرتمندی ضعیفی را تحت فشار نگذارد، نداشتن برتری هیچ نژادی بر دیگری،نسل کشی ها، شکنجه ها، دنیایی بدون ظلم، پایه مال نشدن حقوق انسانی و زندگی آزاد برای هر انسان را آرزومندیم.
احترام به حقوق پایه و آزادی هر شخص، قبول شده به عنوان قانون برتر، نبود نقض حقوق انسانی، در حسرت سرزمینی هستیم بدور از تبعیض و با ادعای ازادی اش.
در میان این احساس مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا، دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر را برتمام انسان های جهان و ملتمان گرامی میدارد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

۱۰ December of each year as Human Rights Day !

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

۱۰ Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun !

Savaşların olmadığı, barış içinde yaşanan, güçlünün zayıfı ezmediği, hiç bir ırkın diğerine karşı üstünlük gözetmediği, soykırımların, işkencelerin, zulümlerin yaşanmadığı,insan haklarının sözde kalmadığı ve her insanın özgürce yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz.

Herkesin temel hak ve özgürlüklere saygı duyduğu, hukukun üstünlüğüne inanılan, insan hakları ihlallerinin olmadığı, ayrımcılıktan uzak ve ifade özgürlüğünün doyasıya yaşandığı bir ülke özlemi ile yaşıyoruz.

Bu duygular içerisinde İnsan Haklarını Koruyucu TürkmenSahra :  ۱۰ Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm dünya insanlarına ve milletimize kutlu olmasını diliyoruz.

 —————————————————————————————————————————————————————————————-

مصطفی اخوند زاده

sadegh rajabiyan

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم