خبر

عبدالله قادری، جوان ترکمنی از جبهه صلح و ترقی افغانستان

26

نگاهی به زندگی پرمخاطره ی عبدالله قادری، جوان ترکمنی از جبهه صلح و ترقی افغانستان

خواهر بی گناه این فعال مدنی وحقوق بشری ترکمن، قربانی مبارزه او درراه صلح وپیشرفت افغانستان گردید
عبدالله قادری یکی فعالان و مدافعان حقوق بشر و عضو کانون فرهنگی وحقوق بشری ترکمنها با دردهای بی‌شمار واز دست دادن عضو خانواده اش مجبور به فرار ازافغانستان گردید.
برای این جوان مبارز راه آزادی و فعال جامعه مدنی درتاریخ ۹ /میزان/۱۳۹۴ حادثه ای غمناک رخ داد.
افراد گروه های ارتجاعی فاقد عاطفه انسانی وهراس افکن افغانستان، ضمن تذکراتی وی را تهدید میکردند و میخواستند او ازفعالیتهای فرهنگی وحقوق بشری اش دست کشیده وخود را بی تفاوت جلوه دهد تا کاری نداشته باشند.
بعضی هایشان بی شرمانه طلب می کردند او افکار عمومی مخصوصا کودکان مکتب( مدرسه)رو را به سوی آنها سوق دهد واز تعلیم و باسواد ساختن دختران دست بکشد.
ولی این جوان عاشق وطن و انسان دوست به گفته ها و خواستهای آن مرتجعان مخرب بها نداد و توجهی نه نمود. درنتیجه درجریان سقوط ولایت کندز چند تن از طالبان وارد خانه شان شده وچون عبدالله را درخانه نیافتند خواهر عبدالله را بطور جنایتکارانه و دلخراش به قتل رسانند. ولی عبدالله جان سالم بدر برده از این واقعه دردناک، مجبور به ترک عزیزانش شده واکنون درکشور آلمان دور از خانواده به همراه غم عزیزان بویژه خواهر قربانی شده اش زندگی می کند.
درافغانستان بنابه به حکم قانون زندگی، جنگ نیروهای پیشرفت و ترقی با نیروهای ارتجاعی و هراس افکن که باعث نابودی وعقب ماندگی کشور و مردم، مخصوصا جامعه زنان شده اند همچنان ادامه دارد.
به امید روزی که نیروی صلح وپیشرفت بر نیروهای مخرب مظهر جهل وعقب افتادگی درجامعه افغانستان غلبه یابد، تا اشک خون آلود مردمان افغانستان به اشک شوق زندگی صلح آمیز تبدیل شود، تا کودکان به یک زندگی پراز نشاط و شادی باورمند گشته، به جوانان پرامید وسازنده ای فرارویی نمایند.%

توضیح همکاران سایت: این مطلب خبری ازطریق تلگرام ارسال شده وهماهنگ کننده آنرا بازنویسی نموده است.

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم