اطلاعیه, خبر

سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقلیتهای اتنیکی ایران

21

متن سخنرانی ژاله تبریزی هماهنگ کننده مدافعان حقوق بشر اتنیکهای ایران در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

خانمها ، آقایان

موضوع سخنرانی من سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیتهای اتنیکی می باشد.
احترام به حقوق اقلیت‌ها دراسناد بین‌المللی مختلف به آن پرداخته شده است: یکی ازجهت رعایت حقوق انسانی آنان وعدم تبعیض دربرخورداری ازحقوق وآزادی‌های اساسی ودیگری حق داشتن وحفظ هویت ملی، قومی، زبانی ومذهبی خود.
بسیاری ازاسناد بین‌المللی را دولت اسلامی ایران هم امضا کرده است که رعایت نمی کند.

در نهمین فوروم حقوق اقلیتهای قومی که درماه نوامبر ۲۰۱۶ ، درمقر سازمان ملل در ژنو برگزارشد جمهوری اسلامی ایران دوکتابچه با تیتر «اقدامات انجام گرفته درباره خواسته های گروه های اتنیکی، مذهبی وسکت ها» توزیع کرد. البته این کتابچه ها به لحاظ سیاسی استفاده خارج از کشور را دارد وبعید است که داخل ایران در دسترس مردم قرار بگیرد.

دراین کتاب جمهوری اسلامی ایران می نویسد: اقلیتهای قومی ازجمله ترکها، عربها، کردها بلوچها، ترکمنها و.. که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند، به هیچ وجه شبیه به اقلیتهای قومی که درکشورهای دیگر وجود دارد نمی باشند. ودرایران همه ملتها بدون هیچ تبعیضی ازحقوق برابر ومساوی برخوردارند ویاد آوری می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به این اقلیتهای قومی و مذهبی دارد. وازطرف دیگر درهمین کتابچه درصفحه چهار اعتراف به نا مفهوم بودن موضوع اقلیتهای قومی درقانون اساشی ایران را دارد.

به اصل ۱۹ قانو ن اساسی اشاره میشود دراین کتاب که همه مردم ایران وحتی گروههای ائتنیک که ازهر نژاد وزبان و.. باشند هیچگونه تبعیضی وجود ندارد وهمه دربرابر قانون برابر هستند، اصل بیست قانون اساسی به برابری حقوق زنان با مردان و.. اشاره دارد

اصل ۱۵ قانون اساسی برای تحصیل به زبان مادری هم اختصاص داده شده که ملتهای غیرفارس نه تنها آزاد هستند زبان مادریشان را داشته باشند حتی میتوانند مطبوعات خودشان را هم داشته باشند.

نماینده حقوق بشر ایرا ن ضمن ایراد سخنرانی دراین فوروم با صراحت تمام اعتراف کرد که درایران قومها دراقلیت نیستند بلکه اکثریت مردمان ایران را تشکیل میدهند. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ایران قبول میکند که نمی توان وجود این ملتها را درایران انکار کرد وحقوقشان را نادیده گرفت.
خانمها، آقایان جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت سی و هشت سال هنوز قادر به اجرای قوانین درج شده درقانون اساسی را یعنی حقوق پایه ای، بلوچها ، ترکها، عربها، کردها، ترکمنها وغیره نبوده وتا به امروز نتوانسته اجرا کند. هیج کدام از اصول و مواد قانون اساسی نوشته شده به اجرا درنیامده است واگر بوده درست انجام نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران تا به امروز کسانیکه در آذربایجان و یا مناطق دیگر خواهان اجرای ماده پانزده قاون اساسی یعنی تحصیل بز بان مادری در کنار زبان رسمی بوده اند رابه سالها زندان و شکنجه محکوم کرده است. چه کسانی مانع اجرای این اصل و قواننن میشوند.
اکبر آزاد محقق و روزنامه نگاربه ده سال حبس ودوسال تبعید به ایلام -علیرضا فرشی به پانزده سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان – بهنام شیخی به ده سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان وحمید منافی به ده سال حبس و دوسال تبعید به لرستان به جرم برگزاری مراسم روز بین المللی زبان مادری در سال ۲۰۱۴
مرتضی مراد پور، سیامک میرزائی ، حبیب ساسانیان که جرمشان شاعر بودن و یا به نوشتن و خواندن به زبان مادریشان بوده محکوم شده اند و خطری برای امنیت جمهوری اسلامی. محسوب میشوند.

ما ملتهای غیر فارس همواره برای خواسته های حقوقی وقانونی خودبه تجزیه طلبی متهم میشویم. برای دفاع ازمحیط زیستمان تجریه طلب نامیده میشویم وخلاصه اینکه همه خواسته های قانونی و برحق ما واعتراض به تبعیضهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تبلیغ علیه امنیت ملی تلقی میشود. من شما را به سخنرانیهای مسئول حقوق بشر جمهوری اسلامی در نهمین فرم حقوق اقلیت های قومی رجوع میدهم

محیط زیست درمناطق غیرفارس نشین در وضعیت فاجعه بار قرار دارد است ریزگردها در خوزستان سلامت مردم را به خطر انداخته است . و هفته ها مردم بخاط این مسئله در خیابانها بودند. مردمی که با مشکل بیکاری و فقر روبرو هستند با وجود اینکه این منطقه ۸۵ در صد ثروت ایران را تامین می کند. اکثریت مردمان سیستان و بلوچستان در زیر خط فقر هستند و بلای طبیعی نیز بر آن علاوه شده است و ترکمنها از راه ماهیگیری و کشاورزی زندگی میکردند و امروز به علت خشکاندن رودخانه ها و نبود آب آنها نیز زندگی شان به خطر افتاده است . چهارده میلیون انسان بعلت خشک شدن دریاجه ارومیه در آذربایجان غربی و شرقی در آینده نزدیک مجبور به کوچ خواهند شد و بیک بحران انسانی تبدیل خواهد شد بالاخر کردها بخاطر نبود کار محبور میشوند به کار خطرناک کولبری روی بیاوردندوتا به امروز هیج اقدام درستی ازطرف جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.

 

از توجه شما به سخنانم تشکر می کنم

در باره نویسنده / 

MS

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم