خبر

دستگیری قربانیان اعتیاد

26

دستگیری قربانیان اعتیاد بجای عاملان اصلی در تورکمن صحرا

در شرایط اسف ناک جامعه ایران و اقتصاد خسته این جامعه، هر روز شاهد اخبار دلخراشی از کوشه کنار این مرز و بوم می شنویم که دلها را به درد می آورد، در شرایطی اقتصادی داغون و خسته کشور رژیم ایران بجای یاری به هم وطنان این مرز وبوم به تروریسم کمک می کند و امروز همه شاهد هستیم که سرمایه های ملی این کشور در عراق و سوریه به حدر می رود، ایران کشوری صلح طلب و حامی حقوق بشر بود اما در کمال تاسف در طی چند دهه گذشته همه چیز تغییر کرد و امروز به نام اسلام یکی از بزرگترین حامیان تروریست درمنطقه بدل شده در حالی که مردم ایران با تمام تلاش خود خواستار نگهداری این مرزو بوم هستند ولی رژیم ایران اصرار عجیبی در فروپاشی این سرزمن دارد.

قشر تحصیل کرده و نکرده، هر روز نا امید تر از دیروز به آینده خود هستند و در کوچه و خیابانهای کشور بجای قهقه های شادی و ژست های جنتلمنی دهه پنجاه خبری نیست، در کشور ایران این روزها رنگ های شاد هم گناه کبیره است.

در سرزمین ایران که تعداد اعتیاد جوانان سر به فلک می زند و شبها قهقه های مستانه جای خود را به ایستگاه های اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر داده است حال تورکمن صحرا، صحرایی که می گویند بهشت ایران است با شرایط موجود مستثنا نیست و تاریکی در تسخیر این بهشت است، در جامعه ای که دولت ، بر پایه سناریو عامل و بزرگترین وارد کننده مواد مخدر است تا جوانان و مردم این سرزمین را نابود کند، دیگر چه  می توان گفت؟ در کشوری که دولتمردان بجای منافع ملی، منافع شخصی خود می اندیشند جایی برای پیشرفت هست؟

امروز در ایران بجای اینکه وارد کنندگان و تولید کنندگان دستگیر شوند، قربانیان این بلای خانمان سوز دستگیر می شوند، چرا که بزرگترین وارد کننده خود دولتمردان ایران است، که همانند عاملان اسید پاشی های اخیر، هیچ وقت عاملان وارد کننده مواد مخدر نیز دستگیر نخواهند شد.

حال برای رد گم کردن و صدا در آوردن در رسانه های داخلی و خارجی می خواهند بگویند که ما مخالفان مواد مخدر هستیم و برای نابود آن مبارزه می کنیم، در حالی که تماما سناریوی بیش نیست، در تورکمن صحرا نیز برای این سناریو نقش ها بازی می شود و امروز به نقل از خبرگزاری داخلی تورکمن سسی، دبیر شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دستگیری نه صد نفراز مصرف کنندگان را رسانه ای کرده اند.

چرا وقتی می توانند عاملان اصلی، یعنی تولید کنندگان و وارد کنندگان را دستگیر کنند، هیچ اقدامی در این باره نمیشود؟

آیا دولت و نیروهای مبارزه با مواد مخدر، نا توان از شناسایی عاملان اصلی وارد کننده و تولید کننده هستند؟ و یا این نیز مانند جریان حمله به سفارت عربستان است که بعضی مواقع پلیس نمی تواند اقدامی انجام دهد؟

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم