اطلاعیه, خبر

بیانیه ی مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

28

 بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)

 

باز هم اول مهرماه ( ۲۳ سپتامبر) روز آغاز سال تحصیلی در ایران بدون تحقق حق تحصیل به زبان ملیتهای غیرفارس فرا رسید. این روز به جای اینکه روزی شادبخش و امید آفرین باشد، برای غیرفارس زبانهای ایران، روز محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی و یادآور درد و رنج های بی شمار ناشی از تبعیض و برخوردهای تحقیرآمیزی است، که از زمان استقرار رژیم دیکتاتوری پهلوی شروع شده و همچنان ادامه دارد.

ممنوع بودن تحصیل به زبان ملیتهای غیرفارس درایران چند زبانی و چند فرهنگی،که بیش از نیمی از جمعیت آنرا تشکیل میدهند، درشرایطی تداوم دارد که حق تحصیل به زبان مادری در تمامی کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز از امضا کنندگان آن می باشد، جزئی از حقوق اولیه ی انسانی شناخته شده و باگذشت حدود ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی، که ماده های ۱۵ و ۱۹ آن، حق آموزش به زبان غیرفارسها را درکنار زبان فارسی مورد تأکید قرارداده، نشانه هائی از به اجرا گذاشتن آنها مشاهده نمی شود. و جامعه همچنان شاهد پدیده های دردناکی چون اذیت وآزار  و زندانی شدن مدافعان حقوق مدنی وزبانی درمناطق غیرفارس نشین، می باشد.

حق تحصیل به زبان مادری، با تصویب دو واحددرسی اختیاری برای دانشجویان و بیان چند جمله به زبان ملیتهای غیرفارس در جریان مبارزه ی انتخاباتی، نمی تواند برآورده شود. تحصیل به زبان مادری حق اولیه ی انسانی وشهروندی است، که از آغاز تحصیل همه باید بطور عادلانه از آن برخور دار شوند.

ما ، از همه ی انسان های آزادیخواه و نیز از همه ی تشکلهای مدنی و دموکراسی خواه میخواهیم که برعلیه سیاست آسیمیلاسیون و محرومیت تحصیل به زبان مادری فرزندان ملیتهای غیرفارس، که نود و  دو سال پیش از جانب رژیم پهلوی شروع شده، صدای اعتراض خود را بلند کنند. و فعالیت در راه پایان دادن به پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی ملیتهای تحت ستم در ایران را قدم بزرگی در راه استقرار مردم سالاری در ایران چند فرهنگی بدانند.

از فعالین و گردانندگان تشکل های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان، می خواهیم که در به رسمیت شناختن شدن و دفاع از حقوق انسانی ملیت های تحت ستم ملی ایران که همچنان در معرض سیاست شوونیستی قرار دارند، کوشا باشند.

در دنیای امروز بدون پذیرفتن واقعیت چند زبانی و چند فرهنگی کشور ایران وبرابر حقوقی ملیتهای آن براساس مفاد منشور جهانی حقوق بشر، حل مسائل اساسی استقرار دموکراسی امکان ناپذیر است.

مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرای ایران

اول مهرماه ۱۳۹۶ – ۲۰۱۷-۰۹-۲۳

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم