اطلاعیه

اعدام بس است!

30

==================================== 

بیانیه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
اکتوبر آیینگ ۱۰ی- مهر آیینگ ۱۹ی آتوو( اعدام) جزاسینی یاتیرماق یولیندا حالق آرا گؤرئش( مبارزه) گونی دیر.
دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است وما مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا خواهان لغو فوری همه احکام اعدام درایران و جهان هستیم.
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا هموطنان و نیز مردم جهان را به مبارزه گسترده علیه اعدام فرا می خواند
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور ربودن وکشتن چهار تن از رهبران جنبش برابری طلبی خلق تورکمن ایران، ربودن و کشتن سه معتمد اهالی شهر بندرترکمن.بنامهای نازدوردی نوشین، پرویز ایرانپور ویوسف قاراجا دربهمن ماه ۱۳۵۸/فوریه ۱۹۸۰ ودیگر کشتارها واعدام های سازمانیافته پس از پیروزی انقلاب مردمان ایران دربهمن۵۷ است.
دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور کشتار وحشتناک قرن۲۰م چون میلونها یهودی دراثنای جنگ دوم جهانی، کشتار اردوگاه های آوراه گان فلسطینی و کشتار زندانیان سیاسی ایران وغیره است.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یادآور کشتار دسته جمعی صدها هزار تورکمن ایرانی در زمستان ۱۲۹۵/۱۹۱۶( یعنی تنها ده سال پس از انقلاب مشروطیت) توسط واحدهای ارتش روسیه تزاری است. تورکمنهای ایران فراموش نخواهند کرد که این تجاوز وکشتار را تا به امروز هیچکدام از دولتهای ایران محکوک نکردند ولی حکومت برخاسته از انقلاب فوریه۱۹۱۷
روسیه به رهبری کرنسکی تجاوز و کشتار دسته جمعی ترکمنهای ایران وغارت اموال آنها به بهانه قحطی در روسیه را محکوم کرد وپذیرفت غرامت به پردازد ولی حکومت برخاسته ازانقلاب اکتوبر۱۹۱۷ مانع از پرداخت آن شد.
پیروز باد مبارزه جامعه مدنی ایرانی وجهانی برای لغور مجازات اعدام در ایران و جهان
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا ، ۱۹م. مهر۱۳۹۵- ۱۰م.اکتوبر۲۰۱۶

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم