رسانه

اظهارنظردکترعبدالرحمن دیه جی درمورد تیتررنجاننده نشریه ورزشی «۹۰» وواکنش رنجیده ها

40

تیتر قبیح نشریه ورزشی «۹۰» با محتوی «ترکمنها باید زانو بزنند» احساسات ترکمنهای ترکمن صحرای ایران را جریحه دار کرده است. تیتر فوق متعلق به نوشته ای ورزشی مرتبط با مسابقه فوتبال ایران وترکمنستان است. اما تیتر چنین ابراز می کند که گویا جنگی با ترکمنها آغازشده واین مردم چنان اسیرانی دربرابر سلطان باید زانو بزنند. همان نگاه اول به تیتر کافی است که رعشه بر تن هر ترکمنی بیندازد.
شاید نویسنده، بدون هیچ نیت شومی تنها هیجان ورزشی خود را ابراز کرده باشد اما صاحب قلم ومخصوصا مدیر مسئول نشریه باید روی تاثیر تیترها ونوشته هایش بر افکار عمومی واحساسات اقوام مخصوصا دراین برهه زمانی که احترام وهویت اقوام در بعضی رسانه های عمومی مورد تهاجم قرار می گیرد، نیز تامل کند.
اما دراحتمال دوم، اگر نویسنده مطلب به صورتی آگاهانه قصد باد زدن به آتش را داشته باشد این موضوع پاسخها و واکنشهای جدی تری را درپی خواهد داشت.
اگر با نگاهی خوشبینانه فرض را دراحتمال اول ببینیم، توجه نویسنده ویا گزارشگر ناآگاه ازبافت قومی ایران را به نکات زیر جلب می کنم:
ترکمنستان یکی ازجمهوریهای آسیای میانه درشمال ایران با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر است که تنها بخشی از ترکمنهای دنیا را شکل می دهند. درکشورهای مختلف دنیا چون ایران وافغانستان وسوریه و عراق و ترکیه حدود چهل میلیون ترکمن زندگی می کنند که قرار نیست درزمین فوتبال شما زانو بزنند. حال ازترکمنهای کشورهای دیگر بگذاریم؛ تنها اگر گستره خود ایران را مدنظر قرار دهیم حدود دو میلیون ترکمن دراین کشور، دراستانهای گلستان وخراسان شمالی و رضوی زندگی می کنند که بیش از هزار سال است که دراین سرزمین ریشه دارند وخود را در دردها و رنجها وجنگها و پیروزیهای ایران شریک می دانند. با علاقه مسابقات ورزشی کشور را تعقیب می کنند وبرای هر گل آن ازصمیم قلب فریاد شادی برمی آورند. براستی این مردم با دیدن چنان تیتر ناخردانه ای چه احساس و واکنشی خواهند داشت؟!
مضافا، ترکمن صحرا برای اولین بار یکی از فرزندان فوتبالیست خود را با وجود هزاران مانع ومشکل برای بچه های ترکمن، به تیم ملی ایران فرستاده است که به وجود وی درتیم ملی ایران افتخارمی کنند. این بازیکن مهاجم سردارآزمون که ازافتخارات ورزش ایران نیز هست دربازی گذشته ایران وترکمنستان یک گل هم وارد دروازه ترکمنستان کرده است. مسلما وی که ترکمن است برای به زانو درآوردن همتباران ترکمن خود گل نزده بلکه به دروازه فوتبال کشوری بنام ترکمنستان گل زده است.
نتیجه این که شما اگر واقعا احساس می کنید که درمسابقه فوتبال طرف مقابل را به زانو انداخته اید، این طرف «ترکمنها» نیستند بلکه کشوری بنام « ترکمنستان» است. اما این که آیا واقعا ضرورت دارد که چنان تیترهای آتشینی برای یک برد بکار برده شود، خود بحث جداگانه ای است. اگر درمسابقات ایران با کشورهای دیگر که برد وباخت درآن وجود دارد به هنگام باخت طرف مقابل بنویسد که «فارسها زانو زده اند» چه احساسی به شما دست خواهد داد. مخصوصا اگر درکشوری که سکونت دارید چنین جمله ای بکار ببرند چه خواهید کرد؟
نوشته فوق چه اگر به عنوان بخشی از حملات فله ای و زنجیره ای به اقوام مختلف ازسوی رسانه های ایرانی وچه غیرمعمدانه از سر هیجانی ورزشی نوشته باشد، قلب ترکمن های ترکمن صحرای ایران را به درد آورده ودرشبکه های اینترنتی به بحث روز جوانان ترکمن تبدیل شده و واکنشهای تندی را به همراه داشته است. درایرانی که تبعیضهای قومی ومذهبی اش درطی سالیان دراز زندگی را براقوام مختلف ترک و عرب و کرد و ترکمن تنگ کرده است چنین جملات اهانت آمیز بر فاصله های موجود بین اقوام ایرانی هرچه بیشتر می افزاید وچه بسا که ادامه این تحریکات تبعات بدی را درپی خواهد داشت.

لینک خبر

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم