اطلاعیه

اطلاعیه ششم افشاگران نقض حقوق بشر در روند سی و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

19

هم میهنان عزیز،
از روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شهریور ۱۳۹۶) سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ (۷ مهر ۱۳۹۶) ادامه خواهد یافت.
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ویژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، غرامت وتضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
گزارشگر ویژه توسعه
کارشناس ویژه ارتقاء دموکراتیک وعادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ویژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ویژه آب و پساب ( سرویس های بهداشتی)
گزارشگر ویژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ویژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ویژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)
گروه کار استفاده از مزدوران به عنوان نقض حقوق بشر
درطول اجلاس ازجمله پانل های زیر درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه درارتباط با تبعیض چندگانه و میانبرشی درچهارچوب راسیسم، تبعیض نژادی وبیگانه هراسی
ازکلیه هم میهنان درتمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر درایران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حامیان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زیر دردسترس می باشند
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/ListReports.aspx
اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Pages/default.aspx
برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Pages/36RegularSession.aspx
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت د این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی این کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۷ (۲۶ امرداد ماه ۱۳۹۶) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ایران با نام HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی ۳۶۱۱۲۹ برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۶ آگوست ۲۰۱۷ (۲۵ امرداد ماه ۱۳۹۶)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران در روند۳۶مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

در باره نویسنده / 

MS

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم