اطلاعیه

اطلاعیه شانزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوی اسلامی ایران در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل

29

هم میهنان عزیز،

از روز دوشنبه ٢٧ فوریه  ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹۵سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۴مارس۲۰۱٧ (۴ فروردین ۱۳۹۶) ادامه خواهد یافت. درعین حال بررسی نخستین گزارش جمهوری اسلامی ایران درمورد میزان اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت درکشور به کمیته مربوط در روزهای چهارشنبه ۲۲ مارس (۲ فروردین) وپنجشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین ۱۳۹۶) بررسی خواهد شد.

ازکلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر درایران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحامیان آن همآهنگ کنند.

دراین اجلاس همچون روال سالهای گذشته گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (نخستین گزارش آقای آنتونیو گوترش) و گزارشگر ویژه ایران (نخستین گزارش خانم عاصمه جهانگیر) به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ویژه ایران را درمتن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.

درحین این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار وگزارشگران ویژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:

گزارشگر ویژه شکنجه > گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر

گزارشگر ویژه آزادی ادیان وعقاید >  گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات صلح آمیز

گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)

گزارشگر ویژه حفظ حقوق بشر وآزادی های بنیادی به هنگام مبارزه با تروریزم

گزارشگر ویژه معلولان (افراد با نیازهای ویژه) > کارشناس بین المللی محیط زیست

گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی > گزارشگرهای ویژه مربوط به حقوق کودکان

گزارشگر ویژه اقلیت ها  >     گزارشگر ویژه حق داشتن حریم خصوصی

درطول اجلاس از جمله پانلهای زیر درصحن اصلی شورای  حقوق بشر برگزار خواهد شد:

مباحثه درسطح بالای دوسالانه در مورد مجازات اعدام با تاکید بر جلوگیری از شکنجه و سایر بدرفتاری ها

مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان در راستای اجرای اهداف برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰

مباحثه سالانه در مورد معلولان (افرادی با نیازهای ویژه) با تاکید بر ماده ۵ کنوانسیون در مورد برابری و عدم تبعیض

مباحثه در مورد پیشگیری از مرگ و بیماری به عنون اولویت حقوق بشری برای همه دولت ها

مباحثه در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوا و کوشش دولت ها برای درک حقوق کودک در این ارتباط

مباحثه در مورد عملکردهای مثبت و چالش های کلیدی مرتبط با دسترسی به دارو به عنوان یک از عناصر بنیادی برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت جسمی و روانی

ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.

اسنادی که دراین اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زیر در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/ HRBodies/HRC/RegularSessions/ Session34/Pages/ListReports. aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/ sites/hrc/HRCSessions/ RegularSessions/34thSession/ Pages/default.aspx

برنامه سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به زبانهای انگلیسی وفرانسه دراین پیوند قابل مشاهده میباشد

 http://www.ohchr.org/EN/ HRBodies/HRC/RegularSessions/ Session34/Pages/ 34RegularSession.aspx

دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  این کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱٧ (۷ بهمن ماه ۱۳۹۵) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ایران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی ۳۴۲۷۲۴برگزارخواهد شد، شرکت کنند.

 

در باره نویسنده / 

MS

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم